Achielle in Flair en Talkies

Uit de Flair van 25 mei 2010:

Achielle in Flair

En in luxe lifestyle magazine ‚Talkies‘ van mei 2010 staat ‚De glamoureuze groene gids: ecologisch chic op alle terreinen‘. Daarin onder andere de Craighton Pure van Achielle.