Achiellists deserve lifetime warranty on their Achielle-frame.

Achiellisten verdienen levenslange garantie op hun Achielle-frame.

(English below)

NL:
Als trotse Achiellist verdien jij levenslange garantie op je Achielle frame*!
Hoe je die levenslange garantie kan verdienen? Heel eenvoudig!

Als Achiellist bezorg je ons een tekstje en een foto of een filmpje waar je bij jouw Achielle uitlegt waarom je nu net voor Achielle gekozen hebt. Wat je er zo mooi, zo leuk, zo anders, zo Belgisch… aan vindt.
Waar ben je het meest trots op?

Je hebt volledige vrijheid in hoe je dit aanpakt. Mag het grappig zijn of juist serieus? Alles is welkom! De ontvangen content gebruiken we op onze website en sociale media om anderen te inspireren hetzelfde te doen. Op die manier bouwen we aan een leuke gemeenschap van Achiellisten. Jullie hulp is belangrijk om ons unieke Belgische familiebedrijf meer bekendheid te geven!

Als beloning bezorgen we jou levenslange garantie op je Achielle frame*.

Ben je overtuigd en klaar om aan de slag te gaan? Zorg er dan voor dat zowel jijzelf als jouw Achielle goed in beeld zijn op de foto of video. Bij foto’s voeg je een kort tekstje toe met jouw verhaal, bij video’s kun je kiezen tussen gesproken tekst of een vergezellende tekst.

Stuur je resultaat** naar peter@dija-oostcolor.eu. Voor grote bestanden kun je gebruikmaken van een service zoals WeTransfer. Heb je hier geen ervaring mee? Stuur ons dan gewoon een e-mail en we helpen je graag verder!

Als je liever niet herkenbaar bent op het internet, zijn ook foto’s en video’s waarop je samen met jouw Achielle “in de horizon” kijkt van harte welkom.

De bevestiging van de levenslange garantie* ontvang je via email.
Aarzel niet ons te contacteren bij eventuele vragen.

Hieronder vind je voorbeelden van andere Achiellisten die je zijn voorgegaan.

EN:
As a proud Achiellist, you deserve a lifetime warranty on your Achielle frame*!
How can you earn that lifetime warranty? Quite simple!

Send us a text and a photo or video explaining why you have chosen Achielle. What you find so beautiful, so nice, so different,… about it.
What are you most proud of?

You have complete freedom in the way you present it. Can it be funny or can it be serious? Everything is welcome! We use the content we receive on our website and social media to inspire others to do the same. That way we build a great community of Achiellists. Your help is important to make our unique family business better known!

As a reward, we give you a lifetime warranty on your Achielle frame*.

Are you convinced and ready to get started? Then make sure that both you and your Achielle are in the picture or video. For photos add a short text with your story, for videos you can choose between spoken text or an accompanying text.

Send your results** to peter@dija-oostcolor.eu. For large files you can use a service like WeTransfer. Don’t have experience with this? Then just send us an e-mail and we will be happy to help you!

If you prefer not to be recognizable on the Internet, photos and videos showing you and your Achielle “looking into the horizon” are also welcome.

You will receive confirmation of the lifetime warranty* via email.
Do not hesitate to contact us with any questions.

Below you will find examples of other Achiellists who preceded you.


* NL: Voorwaarden
De garantie op het frame en de voorvork wordt verlengd van 10 jaar naar levenslang voor constructie- en/of materiaalfouten bij normaal gebruik.
(zie punt 1 in de algemene garantiebepaling)
De verlenging is enkel geldig voor de eigenaar van de Achielle die zich als Achiellist heeft ingeschreven en kan niet overgedragen worden naar iemand anders.
Verder blijft de gewone garantie gelden op de Achielle fiets (LINK INVOEGEN).

* EN: Terms
The frame and frontfork warranty is extended from 10 years to lifetime for construction and/or material defects under normal use.
(See point 1 in the general warranty statement)
The extension is only valid for the owner of the Achielle who has registered as an Achiellist and cannot be transferred to anyone else.
Furthermore, the regular warranty continues to apply to the Achielle bicycle (LINK INVOEGEN).

** NL: Door de foto’s, video en tekst door te zenden, geef je Achielle / Dija-Oostcolor BV de toestemming deze te gebruiken op de website, sociale media en andere (online) communicatie.

** EN: By sending the photos, video and text, you give Achielle / Dija-Oostcolor BV permission to use them on the website, social media and other (online) communications.